O projektu

Informace o projektu “Inovace jsou IN“


Číslo projektu: OPVK - CZ.1.07/1.1.03/03.0028


Název projektu: Inovace výuky odborných a přírodovědných předmětů na SŠZS Chrudim

Zkrácený název projektu: Inovace jsou IN

Název v angličtině: The innovation of the teaching process in a professional subjects, and sciences at the Secondary School of Nursing and Social Care


Projekt je určen žákům a učitelům SŠZS Chrudim. Je zaměřen na inovaci výuky odborných a přírodovědných předmětů na SŠZS Chrudim. Cílem je rozvoj klíčových kompetencí žáků, zkvalitnění a zefektivnění výuky, rozvoj mezipředmětových vazeb, úzké propojení výuky s praxí a implementace ICT prvků do výuky. Projekt zvýší šanci absolventů uspět v dalším studiu či při získání zaměstnání.


Cíle bude dosaženo pomocí:

1. Inovace výuky prostřednictvím projektového vyučování

2. Vytvořením nových učebních materiálů, které budou zahrnovat i interaktivní sady testů.

3. Vzděláváním učitelů zaměřeným na moderní výukové metody.


Klíčové aktivity projektu jsou v levém menu označeny KA.
RSS - odběr informačních kanálů

Informace o nových testech (http://inovacejsouin.chrudim.cz/RssFeed/getrss.php)

Co je RSS?

RSS (Really Simple Syndication) je snadný způsob, jak být informován o novinkách na webu prostřednictvím informačních kanálů, které můžete přidat do různých portálů nebo desktopových aplikací (např. Seznam, Outlook, atd.).